Standaardmail voor leidinggevende

Kies een van de onderstaande teksten, kopieer deze en stuur de mail naar je leidinggevende.
Tekst 1 is als je deze mail namens jezelf stuurt. Tekst 2 als de mail wordt gestuurd namens het conciërgeteam.

Beste       ,

Op vrijdag 3 april 2020 is het de Dag van de conciërge. In heel Nederland vieren scholen deze dag om het belang van een goede conciërge te benadrukken. Het lijkt mij goed dat onze school met deze dag meedoet. Ik wil graag met je in gesprek hoe we deze dag kunnen vormgeven. Ik zou het ook leuk vinden als onze school meedoet aan de verkiezing.

Hartelijke groet,

Beste.     ,

Op vrijdag 3 april 2020 is het de Dag van de conciërge. In heel Nederland vieren scholen deze dag om het belang van een goede conciërge te benadrukken. Het lijkt ons goed dat onze school met deze dag meedoet. Wij willen graag met je in gesprek hoe we deze dag kunnen vormgeven. We zouden het ook leuk vinden als onze school meedoet aan de verkiezing.

Hartelijke groet, namens de collega’s